Dellia Group AS

Sertifiseringer og medlemskap

Vi forbedrer oss kontinuerlig, både som selskap og gjennom hele forsyningskjeden vår.

Bruken av sertifiseringer og medlemskap sikrer streng overholdelse av mattrygghetsforskrifter, opprettholder regelverkssamsvar, og støtter selskapets sosiale og miljømessige politikk.

Sertifiseringene og medlemskapene som er oppført gjelder enten for Dellia Group AS, individuelt, datterselskaper, leverandører eller enkelte produkter avhengig av sertifiseringen eller medlemskapstypen. For en mer grundig forståelse av hvordan vi håndterer kvalitet, sosialt ansvar og miljøpraksis gjennom hele vår forsyningskjede, vennligst se vår CoC og retningslinjer, miljøpraksis og rapportering.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifisering for bedrifter som ønsker å demonstrere miljøansvar, og er anerkjent av EU som likeverdig ISO 14001. Dette gir en ramme for organisasjoner til å skape bærekraftige forretningspraksiser, med fokus på å redusere miljøpåvirkning, øke energieffektiviteten og fremme et bærekraftig arbeidsmiljø.

BRC Mattrygghet (BRCGS)

British Retail Consortium Global Standard for Food Safety (BRCGS) er et ledende globalt kvalitets- og matsikkerhetssertifiseringsprogram. BRCGS skisserer kravene til produksjon, emballasje, lagring og distribusjon av trygg mat. Programmet fokuserer på kvalitetsstyringssystemer, standarder for fabrikkmiljø og produkt- og prosesskontroll.

IFS Food Standard

Den internasjonale organisasjonen IFS Food er en GFSI (Global Food Safety Initiative) anerkjent for sin revisjon av matprodusenter. IFS Food fokuserer på matsikkerhet og kvaliteten på prosesser og produkter, med mål om å sikre at IFS-sertifiserte selskaper produserer et produkt som er trygt og i samsvar med kundespesifikasjoner.

Økologisk sertifisert

EU-økologisertifisering sikrer at produkter oppfyller EUs strenge standarder for økologisk landbruk. Fokuset er på miljø og dyrevelferd, samt forbud mot GMO. Det garanterer at over 95 % av ingrediensene i sertifiserte produkter er økologiske, noe som bidrar til å sikre bærekraftig og etisk produksjon innenfor EU.

Debio Økologisertifisering er Norges standard for økologiske produkter, forvaltet av Debio. Den bekrefter at produkter overholder strenge økologiske retningslinjer, som dekker mat, tekstiler og kosmetikk.

«Ø-merket» betegner bærekraftig produserte økologiske varer i Norge, og fremmer tillit og miljøansvar.

Sertifisert god produksjonspraksis (GMP)

GMP er et system for å sikre at produkter blir produsert og kontrollert konsekvent i henhold til kvalitetsstandarder. Det er utformet for å minimere risikoene involvert i enhver farmasøytisk produksjon som ikke kan elimineres ved å teste det endelige produktet. GMP dekker alle aspekter ved produksjonen, fra utgangsmaterialer, lokaler og utstyr til opplæring og personlig hygiene hos personalet.

Grønt Punkt-systemet

Grønt Punkt-systemet er et internasjonalt anerkjent symbol som indikerer at en produsent har bidratt økonomisk til resirkulering av emballasje.

Opprinnelig fra Tyskland, har dette systemet blitt adoptert av ulike land, hver med prinsippet om utvidet produsentansvar (EPR). Det pålegger produsenter og importører å finansiere innsamling, sortering og resirkulering av brukt emballasje for å minimere miljøpåvirkningen.

Grønt Punkt Norge forvalter systemet i Norge, og sikrer effektive resirkulerings-praksiser, samt fremmer et bærekraftig forbruk.
Grønt Punkt generelt er et bredt initiativ som engasjerer selskaper over hele verden til miljøvennlig emballasjehåndtering. Dette globale nettverket støtter resirkulering av ulike materialer, inkludert plast, metaller, papir og glass, med mål om å fremme en sirkulær økonomi der ressurser blir maksimalt gjenbrukt og resirkulert. Grønt Punkt-symboler representerer et engasjement for miljøansvar og bærekraftige forretningspraksiser på tvers av grenser, og bidrar til reduksjon av avfall og fremming av resirkulerings initiativer på en internasjonal skala.

GLOBALG.A.P. sertifisering

GLOBALG.A.P.-sertifisering er en globalt anerkjent standard som sikrer at landbruksprodukter produseres på en sikker og bærekraftig måte. Den setter internasjonale standarder for matsikkerhet, sporbarhet, miljømessig bærekraft, samt velferden til arbeidere og dyr.

Sedex SMETA

Sedex SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) er et av de mest brukte etiske revisjonsformatene i verden, utformet for å hjelpe bedrifter med å vurdere sine steder og leverandører for å sikre ansvarlige forretningspraksiser i globale forsyningskjeder.

SMETA fokuserer på arbeidsstandarder, helse, sikkerhet, miljøstyring og forretningsmoral. Dette lar bedrifter vise aktsomhet og åpenhet i sin forsyningskjede, og tilbyr et felles revisjonsformat som reduserer dobbeltarbeid. SMETA-revisjoner utføres av tredjeparts revisorer og er tilgjengelige for Sedex-medlemmer, med mål om å forbedre de etiske og ansvarlige praksisene i globale forsyningskjeder.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance-sertifisering er et engasjement for bærekraftige jordbrukspraksiser som beskytter skoger, elver, jord og dyreliv, samtidig som det sikrer rettferdig behandling av, og gode arbeidsforhold for, arbeidere.

Produkter merket med Rainforest Alliance Certified™-seglet kommer fra gårder som følger strenge miljømessige, sosiale og økonomiske kriterier. Dette er skapt for å fremme ansvarlig arealbruk, bevaring, og forbedrede levekår og menneskerettigheter. Denne globale sertifiseringen oppmuntrer bønder til å dyrke avlinger og forvalte land på en bærekraftig måte, noe som reduserer miljøpåvirkningen og sosial urettferdighet.