Dellia Group AS

Bærekraft

Vi er dedikert til bærekraftsinitiativer som gagner både forbrukere og miljøet.

Bærekraft er en grunnleggende del av vår virksomhet. Vår tilnærming til bærekraft er praktisk og integrert i bedriftsprosessene våre for målbare resultater.

Bærekraft i alle aspekter av virksomheten og produksjonen gagner både miljøet og forbrukerne.

Se våre sertifiseringer, CoC, retningslinjer og rapporteringer, for mer relevant informasjon om hvordan vi håndterer kvalitet, sosialt ansvar og miljøansvar gjennom hele vår forsyningskjede:

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Anerkjent av EU som likeverdig ISO14001 eller EMAS, er vår Miljøfyrtårn-sertifisering bevis på vår dedikasjon til miljøet i alle aspekter av vår virksomhet.

Bærekraft er en grunnleggende del av vår virksomhet. Vår tilnærming til bærekraft er praktisk og integrert i bedriftsprosessene våre for målbare resultater.

Anerkjent av EU som likeverdig ISO14001 eller EMAS, er vår Miljøfyrtårn-sertifisering bevis på vår dedikasjon til miljøet i alle aspekter av vår virksomhet.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen står som et prestisjefylt bevis på miljøansvar og bærekraftig drift innenfor næringslivet. Tilpasset for å styrke organisasjoner på tvers av et bredt spekter med industrier, symboliserer denne sertifiseringen et selskaps forpliktelse til å redusere sitt karbonavtrykk.

Ved å følge omfattende kriterier som omhandler energibruk, avfallshåndtering, innkjøp, transport og mer, viser bedrifter som oppnår Miljøfyrtårn-sertifiseringen sin rolle som ledere innen miljøforvaltning.

Denne sertifiseringen hjelper ikke bare Dellia med å oppfylle juridiske krav og redusere utslipp, men øker også vår konkurranseevne ved å samsvare med den økende forbrukeretterspørselen for miljøvennlige produkter og tjenester. I bunn og grunn er Miljøfyrtårn-sertifiseringen et bevis på vår virksomhets forpliktelse til en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Vår tilnærming til bærekraft i leveransekjeden vår

Mye av Dellias virksomhet og ekspertise dreier seg om praktisk bærekraft: å skaffe ingredienser og materialer som ikke skader miljøet negativt, produsert i henhold til våre oppskrifter så nær kilden som mulig, og transportert med så lite karbonavtrykk som mulig.

Ettersom vi er i stor vekst, anerkjenner vi vårt ansvar og innarbeider praktiske miljøhensyn i kjernen av Dellias drift. Vi er konstant på jakt etter ingredienser, råmaterialer, produksjonsmetoder og produksjonssteder som har minimal negativ innvirkning på miljøet.

Vi forplikter oss også til å bruke den største mulige andelen fornybare råmaterialer i våre produkter og å skaffe materialer fra etisk produserte kilder.

I tillegg er vi forpliktet til å transportere våre produkter med lavest mulige karbonavtrykk ved å optimalisere kartonger og paller.

For Dellia er denne filosofien fornuftig – bærekraft er lønnsomhet. Det påvirker bunnlinjen, gagner deg som forbruker, og har en positiv innvirkning på miljøregnskapet. Vår forpliktelse til bærekraft er en integrert del av vår bedriftskultur.

Vi er selvfølgelig imot "green washing", og mener at vår praktiske måte å integrere bærekraft på er en som virkelig kan ha en positiv effekt på miljøet.

Våre pågående prosjekter for å redusere vårt karbonavtrykk

  • Å produsere produkter på deres opprinnelsessted
  • Bruke resirkulerte materialer til emballasje
  • Introduksjon av monomaterialer for emballasje
  • Optimalisering av pakningsstørrelser (fyllnivåer)
  • Støtter lokale grønne initiativer

Prestasjoner i forbindelse med vår miljøpraksis og fokusområder – hentet direkte fra produktdatabasen: