Dellia Group AS

Rapportering etter åpenhetsloven

Innsikt og åpenhet bygger tillit hos forbrukere og bedre produksjoner.

Du kan ha full tillit til integriteten til produktene vi utvikler, produserer og distribuerer globalt. Vi lager alt med respekt for mennesker, miljøet og dyr over hele verden.

Vårt fokus er på bærekraft fra begynnelse til slutt, og sikrer at hvert produkt møter våre strenge standarder før de havner i handlekurven din. For en mer grundig forståelse av hvordan vi håndterer kvalitet, sosialt ansvar og miljøpraksis gjennom hele vår forsyningskjede, vennligst se vår atferdskodeks, retningslinjer, miljøpraksis og sertifiseringer:

Utgitt årlig

Vår åpenhetsrapport publiseres årlig på gjeldende nettside:
dellia.com/transparency

Vi ønsker alle spørsmål velkommen.

Om åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som ble vedtatt av den norske regjeringen og trådte i kraft 1. juli 2022, representerer et betydelig skritt mot å forbedre bedrifters ansvarlighet og etiske standarder. Under denne loven er store bedrifter pålagt å gjennomføre grundige due diligence-vurderinger for å stoppe, forhindre og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gir også alle, inkludert forbrukere, retten til å spørre om bedrifters menneskerettighetspraksis i produksjon av produkter og levering av tjenester. Den sikrer offentlig tilgang til detaljer om hvordan bedrifter håndterer menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Hvem som helst kan be om informasjon om hvordan faktiske og potensielle konsekvenser for menneskerettigheter blir håndtert og sikret. Eventuelle forespørsler besvares alltid innen tre uker.

Om Modern Slavery Act

Storbritannias moderne slaverilov fra 2015 er et viktig skritt i kampen mot moderne slaveri og menneskehandel. Den pålegger bedrifter å rapportere hvordan de fjerner slaveri fra sine operasjoner og forsyningskjeder. Bedrifter av en viss størrelse må dele sitt arbeid for å fjerner slaveri fra sine operasjoner og forsyningskjeder hvert år, noe som fører til mer etiske forretningspraksiser.

2023 Åpenhetsrapport

Publisert innen 30.06.2024

Rapporten inneholder Dellia Groups uttalelser inkludert våre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og Modern Slavery Act.