Dellia Group AS

Regler og retningslinjer

Hvordan vi oppfører oss som et selskap og som individer i organisasjonen vår har en effekt. Dette er hvordan vi gjør den positiv.

a group of people are standing and sitting in an office

Vårt engasjement for en robust atferdskodeks og strenge retningslinjer bidrar til at vi kontinuerlig forbedre oss som selskap.

Vår fokus på kvalitet, etikk og bærekraft gjenspeiles i den overlegne kvaliteten på produktene vi tilbyr våre kunder. Å holde fast ved disse veletablerte reglene og praksisene, forbedres ikke bare vårt nåværende produktsortiment, men legger også grunnlaget for å utvikle de innovative merkevarene og produktene som vil definere fremtiden.

Se våre sertifiseringer, miljøpraksis og rapportering om åpenhet for mer relevant informasjon om hvordan vi håndterer kvalitet, sosialt- og miljøansvar gjennom hele forsyningskjeden vår.

Atferdskodeks

Leverandørkodeks for atferd

Dellia Group AS og underlagte datterselskaper har implementert følgende etiske atferdskodeks (CoC), som gjelder for alle våre leverandører og forretningspartnere. Denne atferdskodeksen er basert på internasjonale anerkjente krav til arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter, ILOs grunnleggende konvensjoner og FNs universelle menneskerettighetserklæring, i tillegg til våre egne etiske og miljømessige krav.

Vesentlige ytelsesindikatorer i tråd med vår atferdskodeks, hentet direkte fra vår merkevares produktbase.

Produktformulering og ingredienspolitikk

Bevisst forhold til salt

Vårt selskap er forpliktet til å fremme helse og velvære ved å minimere tilsetningen av salt i våre produkter. Vi streber etter å kun bruke den nødvendige mengden salt som kreves for sikkerhet, konservering og smak. I tillegg sørger vi for at alle produkter følger anbefalte kostholdsretningslinjer. Vårt team undersøker kontinuerlig alternative krydder og smaksforsterkere for å opprettholde kvaliteten på smaken. Regelmessige gjennomganger og justeringer av oppskriftene våre utføres for å sikre at vi møter våre mål om lite salt, samtidig som vi leverer deilige og næringsrike produkter.

Bevisst forhold til sukker

Vår holdning til tilsetning av sukker regulerer hvordan vi utvikler produkter som inneholder sukker. Vi tilstreber å tilsette så lite som mulig, og bare når det er nødvendig. Våre retningslinjer sier at vi bør begrense tilsetning av sukker til 10%, i tråd med WHOs anbefalinger. Reduksjonen av tilsetning av sukker i våre produkter er et kontinuerlig arbeid med både eksisterende produkter og nye utviklinger.

Åpenhet rundt opprinnelsesland og produksjonsstedets

Vårt selskap ønsker full åpenhet, og vi tilstreber å oppgi både opprinnelseslandet for hovedingrediensen og produksjonsstedet for alle våre produkter. Vi er forpliktet til å gi forbrukerne tydelig og nøyaktig informasjon om hva de konsumerer. Hver produktetikett vil tydelig vise denne informasjonen, slik at våre kunder er godt informert. Denne forpliktelsen reflekterer vår dedikasjon til ærlighet, kvalitet og forbrukerrettigheter.

Etiske og sertifiserte cashewnøtter

Vårt selskap forplikter seg til å kun bruke etiske og sertifiserte cashewnøtter i alle produkter som inneholder denne ingrediensen, og anerkjenner utfordringene arbeidere og bønder møter i forsyningskjeden. Vi prioriterer å skaffe Fairtrade- eller Rainforest Alliance-sertifiserte cashewnøtter, eller nøtter fra gårder vi har kontroll på, for å passe på at sikkerhetsstandarder blir opprettholdt og rettferdig lønn blir utdelt. Denne praksisen garanterer at våre cashewnøtter kommer fra sosialt ansvarlige kilder.

Etisk og sertifisert kakao

Vårt selskap er dedikert til å kun bruke etisk og sertifisert kakao i alle produkter som inneholder denne ingrediensen, og anerkjenner utfordringene arbeidere og bønder møter i forsyningskjeden. Vi prioriterer å skaffe kakao som er Fairtrade- eller Rainforest Alliance-sertifisert, eller kakao fra gårder vi har kontroll på, for å sikre at sikkerhetsstandarder blir møtt og rettferdig lønn blir utdelt. Denne praksisen sikrer at vår kakao kommer fra ansvarlige kilder.

GMO-er

Vi forplikter oss til å tilby trygge kvalitetsprodukter til våre kunder. Som en del av denne forpliktelsen har vi etablert en politikk som forbyr bruk av genetisk modifiserte organismer (GMO) i våre produkter. Dette regelverket sikrer overholdelse av europeiske forskrifter og reflekterer vår dedikasjon til naturlige og bærekraftige praksiser.

Ingredienslister

Vårt selskap har som mål å oppgi minimum 90% av alle ingredienser i produktene våre, noe som overstiger kravene i EU's matlovgivning. Vi mener at denne informasjonen er i forbrukernes beste interesse, og deres rett som konsumerer. Vår forpliktelse til åpenhet sikrer at forbrukerne kan ta informerte valg om produktene våre.

Palmolje

Vårt selskap bruker ikke palmeolje i våre produkter på grunn av de betydelige miljømessige og sosiale problemene forbundet med produksjonen. Produksjon av palmeolje ødelegger habitater, øker konflikter mellom mennesker og dyreliv, og bidrar til menneskeskapt klimaendring. Ved å unngå palmeolje forplikter vi oss til å beskytte økosystemer og fremme bærekraft.

Soya

Vårt selskap bruker kun soy i våre produkter som er hentet fra land hvor det ikke er noen risiko for avskoging i regnskogsområder. Når dette ikke er mulig, sørger vi for at soyaen vi bruker er Pro Terra, RTRS, eller tilsvarende sertifisert.

Titandioksid

Vårt selskap bruker ikke titandioksid (et fargestoff) i noen av våre produkter. Vi er forpliktet til å ta vare på sikkerheten til våre forbrukere ved å unngå potensielt skadelige tilsetningsstoffer. Ved å utelate titandioksid prioriterer vi naturlige og trygge ingredienser i tråd med EU-regelverket.

Vesentlige ytelsesindikatorer som er i tråd med våre produkt- og ingredienspolitikker, hentet direkte fra vår merkes produktbase.