Dellia Group AS

Informasjon om tilbakekalling av produkt

Selv om produktene våre produseres etter strenge kvalitetsstandarder, kan det forekomme tilfeller der vi tilbakekaller produkter av helse- og sikkerhetsgrunner, eller rett og slett fordi de ikke lever opp til de høye standardene vi setter for våre varemerker.

Nedenfor er en oversikt over nåværende og tidligere produkttilbakekallinger.

Aktive produktilbakekallinger

Ingen produkter

Historiske produkttilbakekallinger

Ingen produkter