Dellia Group AS

Informasjon for investorer i Dellia Group

Her vil du finne viktig offentlig informasjon angående din investering i Dellia Group AS.

a set of stairs with different fruits on them

Nøkkelinformasjon:

8 filialer med produkter i 11 markeder

Konsernets nettoomsetning 2023: 116 millioner NOK

110 % vekst i omsetning fra 2022 til 2023

5 MNOK i konsolidert driftsresultat for gruppen 2023

Dellia Group AS

Organisasjonsnummer:
918280634
Adresse:
Arbos Gate 2C, 0368 Oslo, Norway
MVA-nummer:
Not VAT registered
DUNS-nummer:
346235444
Telefonnummer:
+47 21 56 10 60
GLN eller ILN:
N/A
Dellia

Bedriftsstyring

Vedtekter

Aksjonærmøter

Den årlige generalforsamlingen og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger kunngjøres for aksjonærene gjennom kontaktinformasjon gitt til deres finansielle rådgiver hos Pensum Asset Management, og/eller informasjon gitt gjennom VPS-registeret. Varsler gis i henhold til norsk selskapsrett. Uformelle informasjonsmøter avholdes når det anses nødvendig for å informere om vesentlige hendelser. Disse møtene avholdes i tillegg til de vanlige digitale oppdateringene som distribueres månedlig av selskapets IR-partner.

Styremøter

Styret samles hver en til tre måneder, avhengig av mengden strategiske oppgaver som må håndteres. Møtereferater blir ført og signert av de deltakende styremedlemmene eller de utnevnte signatarer.

Revisor

Selskapets revisor er Øyvind Julshamn, statsautorisert revisor, ansatt i Midt-Troms Revisjon AS.

Sertifisert finansiell rådgiver og IR-kontakt

Dellia Group har utnevnt Pensum Asset Management til å fungere som selskapets økonomiske rådgiver og kontaktpunkt for investorrelasjoner. Kontakt din utnevnte økonomiske rådgiver direkte, eller bruk den generelle kontaktinformasjonen for å få oppdateringer på din investering.

Pensum Asset Management AS

Organisasjonsnummer

920685714

Adresse

Frøyas gate 15, 0273 Oslo, Norge

Telefonnummer

+47 23 89 68 44

E-post

post@pensumgroup.no

Del informasjon

Dellia Group AS er et privat eid selskap med aksjer registrert hos Euronext i Verdipapirsentralen (VPS) i Norge.

ISIN

NO0012697095

Navn

DELLIA GROUP AS

Registreringsland

Norge (Norge)

Utgiveragent

DNB Bank ASA

CFI

Jeg vil ha en kopp te, vær så snill.

Totalt antall utstedte aksjer

3 396 000

Aksjeeiere

Liste over de elleve største aksjonærene. Oppdatert 01.02.2024
aksjeeiere
RankNameNumber of sharesPercentage
1NUTRICOS GROUP AS 73232221.56425 %
2STORLI HOLDING AS69832520.56316 %
3DSJ HOLDING AS3345009.84982 %
4JET JR. INVEST AS 2065536.08224 %
5HELLING HOLDING AS1464444.31225 %
6SUN-CHRIS HOLDING AS1018002.99764 %
7ARTEL AS943422.77803 %
8ANDERSON INVEST AS 941002.77091 %
9JENSEN HOLDING AS 847002.49411 %
10CHRISTIAN HARLEM HEYERDAHL 739222.17674 %
11STEINAR ODD HEYERDAHL 739222.17674 %
SUM264093077.76589 %
ANDRE AKSJEEIERE 75507022.23411 %
TOTAL3396000100 %