Dellia Group AS

Transparensrapportering

Indsigt og gennemsigtighed skaber tillid hos forbrugerne og en bedre verden.

Du kan have fuld tillid til integriteten af de produkter, vi udvikler, producerer og distribuerer globalt. Vi fremstiller alt med respekt for mennesker, miljøet og dyr over hele verden.

Vores fokus er på bæredygtighed fra start til slut, og sikrer at hvert produkt opfylder vores strenge standarder, før de havner i din indkøbskurv. For en mere dybdegående forståelse af, hvordan vi håndterer kvalitet, socialt ansvar og miljøpraksis i hele vores forsyningskæde, henvises der til vores adfærdskodeks og politikker, miljøpraksis og certificeringer:

Udgives årligt

Vores gennemsigtighedsrapport offentliggøres årligt på den nuværende hjemmeside:
dellia.com/transparency

Vi byder alle spørgsmål velkomne.

Om gennemsigtighedsloven

Gennemsigtighedsloven, som blev vedtaget af den norske regering og trådte i kraft den 1. juli 2022, repræsenterer et betydeligt skridt hen imod at forbedre virksomheders ansvarlighed og etiske standarder. Ifølge denne lov er store virksomheder forpligtede til at gennemføre grundige due diligence-vurderinger for at stoppe, forhindre og begrænse negative konsekvenser for menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold.

Loven giver også alle, inklusive forbrugere, ret til at spørge ind til virksomheders menneskerettighedspraksisser i forbindelse med produktfremstilling og levering af tjenester. Den sikrer offentlig adgang til oplysninger om, hvordan virksomheder håndterer menneskerettigheder og arbejdsforhold.

Enhver kan anmode om oplysninger om, hvordan faktiske og potentielle konsekvenser for menneskerettighederne håndteres og sikres. Som hovedregel skal sådanne anmodninger besvares inden for tre uger.

Om loven om moderne slaveri

Storbritanniens moderne slavehandelslov fra 2015 er et vigtigt skridt i bekæmpelsen af moderne slaveri og menneske handel. Den pålægger virksomheder at rapportere, hvordan de fjerner slaveri fra deres drift og forsyningskæder. Virksomheder af en vis størrelse skal hvert år dele deres indsats, hvilket skubber på for mere etiske forretningsmetoder.

2023 Gennemsigtighedsrapport

Offentliggjort 30.06.2024

Rapporten indeholdender Dellia Groups udtalelser inklusive vores due diligence-vurderinger i henhold til gennemsigtighedsloven, samt vores udtalelser i henhold til loven om moderne slaveri.